Menu Sluiten

KLM grondvoertuigen gaan schonere brandstof gebruiken

Grondvoertuigen zijn noodzakelijk om het vliegverkeer op Schiphol vlot te laten verlopen.
KLM gaat ze nu voorzien van schonere brandstof. Enerzijds lijkt KLM hiermee bij te bedragen aan een beter milieu, maar anderzijds is de maatregel vooral een manier om het personeel tegemoet te komen. Dat personeel klaagt namelijk regelmatig over rook en roet waar ze klachten van ervaren. KLM wil hiervoor nu diverse maatregelen treffen.

Hoe het was en hoe het wordt

Er rijden in totaal 4000 grondvoertuigen rond op Schiphol. Ruim de helft daarvan behoort toe aan de KLM. In totaal verbruiken de grondvoertuigen bijna 10 miljoen liter aan brandstof per jaar. Dat komt neer op circa 30 duizend liter brandstof per dag. Kenmerkend voor grondvoertuigen is dat ze vaak ook draaien terwijl ze helemaal niet worden gebruikt, stationair dus. Dat zorgt voor extra stank- en rookoverlast.

De KLM-grondvoertuigen reden tot nu toe vrijwel allemaal op Fuelsave Diesel. De overstap zal medio juni plaatsvinden. Vanaf dan zullen de grondvoertuigen gebruik maken van GTL-brandstof die een stuk schoner is en dus ook minder uitstoot en minder rook en stank veroorzaakt. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe brandstof ervoor zorgt dat de roetfilters van de voertuigen minder snel dichtslibben. Overigens is GTL wel een vorm van diesel. Al met al lijkt deze brandstofvorm dus alleen maar voordelen te hebben.

Eerdere maatregelen

Eerder al zijn er diverse maatregelen genomen om de overlast door roet en rook voor medewerkers te voorkomen. Zo heeft de maatschappij bijvoorbeeld de uitlaat verlengd. Toen kwamen er echter weer klachten van anderen. Er moesten nu dus echt structurele maatregelen komen om de uitstoot te beperken. De algemene luchtkwaliteit zal hopelijk verbeteren door deze maatregelen. Daar kan ook het overige luchtvaartpersoneel van profiteren. Het is nu te zien wat de resultaten in de praktijk zullen zijn.